news1

Habarlar

 • Snylan zäheriniň dermanlyk gymmatlyklary haýsylar?

  Döwrebap ylym gizlin ýaragyny ýeňmek üçin ýylan zäherini ulandy.Synaglar, ýylanyň zäheriniň çiş öýjügine ýetende, öýjük membranasyny ýok edip, köpeliş gurluşyny ýok edip biljekdigini, şeýlelik bilen gadaganlyk maksadyna ýetip biljekdigini görkezdi.Alymlar kotra zäherinden izolirlenen sitotoksini ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • Snylan zäheriniň gymmaty

  Akeylan zäheri zäherli bezlerden zäherli ýylanlar tarapyndan bölünip çykýan suwuklykdyr.Esasy düzüm bölegi gury agramyň 90% -den 95% -ine çenli zäherli belokdyr.Twentyigrimi töweregi ferment we toksin bar.Mundan başga-da, düzüminde käbir ownuk peptidler, aminokislotalar, uglewodlar, ...
  Koprak oka
 • Akeylan zäheriniň senagatynyň hasabat aýratynlyklary

  Akeylan zäherleýiş senagatynyň daşky gurşawy: Daşky gurşaw seljermämiz, esasan, daşary ýurtlardaky degişli pudaklaryň ösüş ýagdaýyny we tendensiýasyny, degişli syýasatlary we düzgünleri kesgitlemek, içerki makro ykdysadyýetiň ösüş ýagdaýy we ş.m. öz içine alýar. Akeylan zäheriniň senagatynyň gurluşy: o ...
  Koprak oka