habarlar1

Agkistrodon acutus zäherinden antikoagulyant we fibrinolitiki komponentleriň izolýasiýasy

Antikoagulant we fibrinolitiki komponentleriň Agkistrodon acutus zäherinden bölünmegi we olaryň garynlaşma ulgamyna täsiri

Maksady: Agkistrodon acutus zäherinden ferment we plazmin ýaly arassalanan trombiniň gan ýygryş ulgamyna täsirini öwrenmek;

Usullar: Ferment we plazmin ýaly trombin, DEAE Sepharose CL-6B we Sephadex G-75 hromatografiýasy bilen Agkistrodon acutusynyň zäherinden izolirlenip, arassalanyldy we olaryň koagulýasiýa ulgamynyň görkezijilerine edýän täsiri wivo synaglarynda geçirildi.Netijeler: Ferment we plazmin ýaly trombin Agkistrodon akutusynyň zäherinden izolirlendi we degişlilikde molekulýar agramlary degişlilikde 39300 we 26600 boldy, Agkistrodon akutus zäherinden ferment we plazmin ýaly trombin, ganyň ýygrylma wagtyny ep-esli uzaldyp biler, bölekleýin protrombini işjeňleşdirip biler. wagt, trombin wagty we protrombin wagty we fibrinogeniň mukdaryny azaldýar, ýöne ferment ýaly trombiniň täsiri has güýçlidir, plazmin bolsa antikoagulyant täsirini diňe has uly dozada görkezýär we ikisiniň birleşmegi ýekeje gezek ulanylandan has gowudyr.

Netije:

Agkistrodon acutus zäherinden ferment we plazmin ýaly trombin haýwanlarda gan ýygnanma ulgamyna täsir edýär we ikisiniň birleşmegi aç-açan antikoagulyant täsir edýär.

36


Iş wagty: 10-2023-nji maý