sz

Şahadatnama

Şahadatnama

Companyylan ösdürip ýetişdirmek boýunça kompaniýamyzyň ylmy meýilnamalaşdyryşy barada aýdylanda bolsa, kompaniýa Nanning tokaý býurosy tarapyndan bilelikde kabul edildi we Guangxi-de ýerüsti ýabany haýwanlary eldekileşdirmek we köpeltmek ygtyýarnamasynyň ilkinji ýeňijisi boldy we ýeke-täk üç bäşligiň biri boldy. häzirki wagtda Hytaýda basgançakly ýylan köpeltmek bazalary.Kompaniýa haýyr-sahawat, uniwersitet okuwyny tamamlamak, garyp maşgalalara iş mümkinçiligi bermek, obanyň garrylaryna kömek etmek üçin birnäçe garyp talyplara hemaýat bermäge haklydyr.“China Sankei News” tarapyndan “Medeni hyzmatdaşlyk bölümi” adyna eýe bolup, ýerli dolandyryş, ygtyýarly bölümler we jemgyýetçilik köpçüliginiň öwgüsini gazandy.

证书图片案例参考_副本