sz

Şahadatnama

Şahadatnama

Kompaniýamyzyň ýylan ösdürip ýetişdirmek baradaky ylmy meýilnamasy barada aýdylanda, bu kompaniýa Nanning tokaý býurosy tarapyndan bilelikde kabul edildi we Guangxi-de ýerüsti ýabany haýwanlary eldekileşdirmek we köpeltmek ygtyýarnamasynyň ilkinji ýeňijisi we ýeke-täk üç bäşisiniň biri boldy. häzirki wagtda Hytaýda ýylan köpeltmek bazalary.Kompaniýa haýyr-sahawat, uniwersitet okuwyny gutarmak, garyp maşgalalara iş mümkinçiligi bermek, obanyň garrylaryna kömek etmek üçin bir topar garyp talyplara hemaýat bermäge mugt.“China Sankei News” tarapyndan “Medeni hyzmatdaşlyk bölümi” adyna eýe bolup, ýerli dolandyryş, ygtyýarly bölümler we jemgyýetçilik köpçüliginiň öwgüsini gazandy.

证书 图片 案例 参考 _ 副本