banner01
banner3
banner2

önüm

Hil kepilligi.

has köp >>

biz hakda

Ilki bilen hyzmat ediň

banner111

näme edýäris

Mashan County Longshe Snake Industry Co., Ltd. 10 ýyllyk tehniki tejribämiz we ýylan zäherini öwreniş instituty bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.
“Longshe Snake Industry” bäş basgançakly ýylan zäherini öndürmek we önümçilik kärhanalaryny gaýtadan işlemek boýunça hünärli köpeltdi.Bäş basgançakly ýylany (agkistrodon) 10 000-den gowrak köpeltmek, gury ýylan zäheriniň tozy 50 kg-dan gowrak.
Hytaýda bäş basgançakly ýylan zäheriniň özboluşly doňan guradylan tozan tehnologiýasy, 100% zäherliligi we 99% arassalygy bilen abraýly guramalar tarapyndan tassyklanýar.

has köp >>
köpräk oka

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Gollanma üçin basyň
 • To the enterprise as the main body of the joint promotionaround the national strategic goals, continuous innovation, production...

  Toparymyzy dolandyrmak

  Milli strategiki maksatlar, üznüksiz innowasiýa, önümçilik ...

 • Strict implementation of snake venom production quality management standards and product quality standards, and constantly improve...

  Aokary standart

  Akeylan zäheriniň önümçiliginiň hilini dolandyrmagyň standartlaryny we önümiň hil standartlaryny berk ýerine ýetirmek we yzygiderli gowulaşdyrmak ...

 • To open up and utilize international cooperation channels, and use snake breeding farms to organize and implement talent training...

  Intellektual eýeçilik hukugy

  Halkara hyzmatdaşlyk kanallaryny açmak we peýdalanmak, zehinleri taýýarlamak we durmuşa geçirmek üçin ýylan köpeltmek fermalaryny ulanmak ...

amaly

Professional adamlarymyz bar.

 • 10 10

  10 ýyllyk tehniki tejribe

 • 100+ 100+

  Gözleg hünärmenleri

 • 100% 100%

  Akeylan zäheriniň zäherliligi

 • 99% 99%

  Akeylan zäheriniň arassalygy

 • 50KG 50KG

  Akeylan zäheri Doňan guradylan poroşok ätiýaçlygy

habarlar

Uzynlyk hakda has giňişleýin öwrenmek üçin hoş geldiňiz.

news01

Laboratoriýamyz ...

Uniwersitetler bilen ýakyndan işleşýäris we ýöriteleşdirilen laboratoriýa bar.

Snylan zäheriniň dermanlyk gymmatlyklary haýsylar?

Döwrebap ylym gizlin ýaragyny ýeňmek üçin ýylan zäherini ulandy.Synaglar, sna bolanda ...
has köp >>

Snylan zäheriniň gymmaty

Akeylan zäheri zäherli bezlerden zäherli ýylanlar tarapyndan bölünip çykýan suwuklykdyr.Esasy komponent ...
has köp >>